DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Požární ochrana pro školy a školská zařízení
Číslo akreditace MŠMT:MSMT- 959/2015-1-122
Číslo programu:F81-01-16-171
Datum konání:24. dubna 2017
Čas konání:9.00 - 15.30
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Ústí nad Labem
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Pavel Soukup
Organizační garant:Mgr. Zdeňka Strašíková, strasikova@nidv.cz, tel.: 475 211 255, 731 503 757
Poplatek:650,- Kč


Komu je program určen

vedoucím pracovníkům všech druhů škol a školských zařízení


Popis programu

Program řeší otázku prevence PO na základě rozboru relevantních právních norem, které je nutné ve školských zařízeních dodržovat. Konkrétní úkoly a podrobnosti v dodržování preventivních opatřeních v podmínkách školních zařízeních v jejich rámci i úkoly dohledu nad dětmi, žáky a studenty škol a školských zařízení stanoví pro jednotlivé typy škol a školských zařízení obecně platné právní předpisy. Nedílnou součástí programu je seznámení pedagogů s konkrétními příklady z praxe, kdy došlo k požáru ve škole, činnost pedagogů a studentů v případě vyhlášení požárního poplachu a následná evakuace školy. Upozornění na rizikové činnosti a aktivity se zaměřením na školní a předškolní mládež. Protipožární prevence jako součást prevence úrazů a mimořádných událostí při výchově dětí, žáků a studentů má mimořádný význam. Na základě kontrolní činnosti ČŠI na školách bude seminář doplněn o Krizový plán.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena