DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Odraz 1. světové války ve škole a ve společnosti Program je podpořen rezortním úkolem MŠMT
Číslo akreditace MŠMT:MSMT-38232/2014-1-981
Číslo programu:T51-03-14-151
Datum konání:19. února 2015
Čas konání:9.30 - 15.30
Místo konání:MŠMT, budova C, sál 081, Karmelitská 7, Praha
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:prof. PhDr. Milena Lenderová,
Mgr. Zuzana Švastová,
Bc Petr Matějček,
PhDr. Lenka Lajsková,
Bc. Veronika Chládková,
Lektoři NIDV
Organizační garant:PhDr. Dagmar Hudecová, hudecova@nidv.cz, tel.: , 606 932 638
Poznámka:Program je připraven ve spolupráci s NPMK


Komu je program určen

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ


Popis programu

Konference  se koná u příležitosti 100. výročí  I. světové války a 120. výročí narození významného představitele humanismu 20. století P. Pittra:

Mgr. Martina Halířová, PhD : Století dítěte ?Možnosti a limity válečné sociální péče o děti a mládež.  Ve svém příspěvku se Mgr. Halířová soustřeďuje na problematiku péče o sirotky, dále na delikventní děti a snahy tomuto problému čelit v dobové společnosti během náročné etapy válečného konfliktu.

Prof. PhDr. Milena Lenderová, CScDětství a škola za 1. světové války. Vliv válečných událostí na život dětí a školní vyučování (narušení školního vyučování v důsledku mobilizace, zabírání školních budov pro válečné účely, nedostatek uhlí, přílivy válečných uprchlíků, epidemie). Výchova k rakouskému patriotismu.

Mgr. Zuzana Švastová: Odraz 1. světové války v učebnicích dějepisu, v čítankách a historických školních výročních zprávách. Konkrétní témata: První světová válka, Československé legie a legionáři, Vznik Československa, Osobnosti doby.

 Bc. Petr Matějček: Přemysl Pitter jako voják na frontách Velké války. Na pozadí osobních prožitků Přemysla Pittra bude představen každodenní život obyčejných vojáků na bojištích, bojové útoky, práce zdravotníků, vztah důstojnictva k mužstvu. Vliv osobních válečných prožitků a zkušeností na další život, postoje a názory P. Pittra.

PhDr. Lenka Lajsková, Bc. Veronika Chládková: Možnosti využití egodokumentů P. Pittra ve vyučování o 1. světové válce. Metody a formy využití dobových dokumentů vytvořených P. Pitterem ve vyučování. Práce s textem, vhled do osobních prožitků autora, prezentace pocitů prostých vojáků, jejich vztahu k důstojnictvu, reflexe válečné hrůzy, možnosti využití autentických textů P. Pittra v literární a dramatické výchově. 

Bc. Radek Valenta: Rozmach pacifismu v Československu jako jeden z důsledků Velké války. Pacifismus ve 20. letech 20. století v tuzemských poměrech a jeho stoupenci (E. Rádl, J. Groag, K. Čapek, P. Pitter). Pacifismus v článcích časopisu Sbratření (vydávaný P. Pittrem). Pittrova přednášková propagace pacifismu.

V průběhu konference bude vyhrazen prostor pro diskusi.Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena