DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:3. mezinárodní konference k podpoře vícejazyčnosti ve školách. Pořádají MŠMT a NIDV ve spolupráci s kulturními instituty a Evropskou komisí
Číslo programu:A00-03-12-142
Datum konání:23. září 2014, 9.00 - 17.00 hodin
Místo konání:Praha 1, MŠMT, Karmelitská 7, budova C, sál 081
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Lektoři NIDV
Organizační garant:Mgr. Alena Faberová, faberova@nidv.cz, tel.: 222 122 264, 775 755 037


Komu je program určen

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ


Popis programu

V návaznosti na předchozí mezinárodní konference změřené na podporu výuky cizích jazyků ve školách pořádají MŠMT a NIDV ve spolupráci se zahraničními kulturními instituty a zastoupením Evropské komise v ČR již třetí mezinárodní konferenci věnovanou tomuto tématu. Zavedení povinného druhého cizího jazyka na základní škole od září 2013 a samotný fenomén vícejazyčnosti jako kompetence člověka domluvit se na různých úrovních více jazyky jsou jistě podnětem k vypracování a zavádění vícejazyčných kurikul, pro podporu a plošné využívání jazykové propedeutiky v raném školím věku, propagaci a využívání metody CLIL a zavádění bilingválních modulů do výuky, ale také pro systematickou podporu výuky odborného cizího jazyka na středních školách atd. V letošním roce se podařilo pro zařadit do programu konference příspěvky nejen pedagogů a lingvistů z ČR, ale také zahraničních odborníků z USA, Belgie, Francie, Německa, Rakouska, Slovenska a Polska. Jedním z aktuálních a strategických úkolů vzdělávací politiky státu je podpora a rozvoj vícejazyčných kompetencí žáků a studentů a jejich lepší uplatnitelnost na mezinárodním trhu práce. Cílem konference je mj. představit vývoj ve výše uvedených oblastech u nás i ve světě a uvést odpovídající praktické zkušenosti, náměty a doporučení.
Po společné dopolední části se účastníci konference rozdělí do tří sekcí - německé, francouzské a anglické, v rámci kterých proběhnou odborné workshopy vedené zahraničními hosty.
Zváni jsou nejen učitelé CJ, ale také ředitelé škol, zástupci profesních sdružení a odborníci ze zahraničí.
Účastnící konference obdrží Sborník příspěvků všech tří dosud pořádaných mezinárodních konferencí, Příručku k vícejazyčné lingvistické terminologii a další užitečné publikace k jazykovému vzdělávání.

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena