DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Celostátní vzdělávací program

Název programu:Aktivační centra - konference
Číslo programu:14-33-12--0
Datum konání:28. května 2014
Čas konání:09.00 - 17.00
Místo konání:Hotel Barceló, Na Strži 32, Praha 4
Počet hodin:8 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři: Lektoři NIDV
Organizační garant:Mgr. Petra Seidlová, seidlova@nidv.cz, tel.: , 777 798 397


Komu je program určen

ředitelům škol a školských zařízení, speciálním pedagogům, pedagogům volného času, asistentům pedagoga


Popis programu

Závěrečná odborná konference projektu Aktivační centra - vzdělávání pro těžce zdravotně postižené

Místo konání: Hotel Barceló, Na Strži 32, Praha 4

Více informací:
http://www.nidv.cz/cs/projekty/projekty-esf/aktivacni-centra/konference.ep/

9.00 – 10.00 prezence účastníků

10.00 – 12. 00 dopolední blok

Zahájení
- prezentace AC Praha – vystoupení žáků, rodičů a pedagogů
- předávání osvědčení absolventům kurzů AC Praha
- informace o projektu
- vystoupení zástupců MŠMT a NIDV

Prezentace kurzu TECHNICKÉ PRÁCE, PĚSTITELSKÉ A CHOVATELSKÉ PRÁCE:
1) technické práce
2) pěstitelské práce
3) chovatelské práce

12.00 – 13.00 oběd

13.00 – 15.30 odpolední blok

Vystoupení hostů

Prezentace kurzu LIDOVÁ ŘEMESLA:
4) ruční práce
5) práce s textilem
6) keramika
7) malba na sklo
8) řezbářství

Prezentace kurzu SVĚT KOLEM NÁS A ORIENTACE V NĚM:
9) vycházky, výlety, exkurze

15.30 – 16.30 odborná diskuze k činnosti a poslání AC, zhodnocení

16.30 – 17.00 neformální diskuze účastníků

Projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem České republiky.

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena