DETAILNÍ INFORMACE O VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU

Informace o programu

Název programu:Agrese, šikana a proces jejich řešení
Číslo akreditace MŠMT:39 399/2011-25-882
Číslo programu:F34-04-18-142
Datum konání:27. listopadu 2014
Čas konání:09.00 - 15.00
Místo konání:NIDV, krajské pracoviště Hradec Králové
Počet hodin:6 vyučovacích hodin
Lektor/lektoři:Mgr. Jiří Maléř
Organizační garant:Ing. Zbyněk Bárta, barta@nidv.cz, tel.: 495 514 803, 775 755 026
Poplatek:510,- Kč


Komu je program určen

pedagogům ZŠ, pedagogům všech SŠ


Popis programu

Východiskem semináře je stále aktuální problém šikany a agrese, závažným sociálně patologickým jevem na všech školách. Náplň semináře naznačí vždy obtížné řešení, kdy je nutné velmi často zapojit i osoby a instituce mimo školu. Pro řešení problematiky existují metodické pokyny, každodenní praxe přináší mnoho nových otázek, jež budou vysloveny. Budou vyjmenována opatření, která mění konfliktní strukturu vztahů na hluboké úrovni. Vysvětlen bude nutný proces pochopení procesů vzniku a rozvoje agrese a šikany ve třídě nebo na škole, kterým lze alespoň v některých případech předcházet nebo nalézat uspokojivá řešení tak, aby agresor (agresoři) i jejich oběti mohli eventuelně pokračovat vedle sebe ve výchovně vzdělávacím procesu a současně aby se zamezilo v pokračování násilí.
Obsahová náplň, základní vzdělávací záměry: ukázat na modelových situacích a konkrétních kasuistikách účastníků semináře dynamiku procesu agrese a šikany ve třídě. Na základě toho obsah také nabídne produktivní řešení. Pro realizaci záměrů budou využity zážitkové techniky, přehrávání rolí - modelové situace, přednáška s diskusí. Účastníci semináře si mohou připravit konkrétní případy a mohou s nimi na semináři pracovat.

Na tento vzdělávací program se již nelze hlásit

Rychlý dotaz na tento vzdělávací program:

Vaše jméno: Váš e-mail:
Dotaz:

Doporučte tento program kolegovi/kolegyni:

Vaše jméno:     E-mail kolegy/kolegyně:     

    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena