NIDV Cermat Nová maturita Nová maturita


CISKOM - konzultační semináře KOSS


Vážení kolegové,

na jednotlivé konzultační semináře se můžete přihlašovat prostřednictvím odkazů uvedených níže. Na vybraný seminář se přihlásíte tak, že pod anotací semináře kliknete na odkaz "Mám zájem o tento seminář" a vyplníte vaše přihlašovací jméno a heslo.

Vaše přihlášení bude závazné až ve chvíli, kdy ho v systému potvrdí vedení vaší školy. O schválení vaší přihlášky budete informováni automaticky generovaným e-mailem.

Tým projektu CISKOM


Kontakty na regionální garanty najdete zde.


Zde se přihlaste na konzultační semináře pro školní maturitní komisaře, předsedy maturitních komisí:

Konzultační semináře pro předsedy maturitních komisí
Konzultační semináře pro školní maturitní komisaře

Pokusné ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou


Zde se přihlaste na konzultační semináře, které jsou určeny pouze pro certifikované hodnotitele:

Konzultační semináře pro písemné práce MZ - český jazyk a literatura
Konzultační semináře pro zkoušející ústní zkoušky MZ - český jazyk a literatura
Konzultační semináře pro zkoušející ústní zkoušky MZ - cizí jazyky

Konzultační seminář k ústní zkoušce z anglického jazyka - angl. jazyk v úpravě pro neslyšící (AJN)
Konzultační seminář pro hodnotitele písemné práce ČJL - ČJL v úpravě pro neslyšící


Zde se můžete přihlásit na konzultační semináře pro všechny pedagogy, kteří vyučují příslušný předmět:

Konzultační semináře k didaktickému testu - český jazyk a literatura


V případě, že nemáte vygenerované přístupové jméno a heslo, kontaktujte prosím našeho regionálního garanta, který Vás na seminář přihlásí. Kontakty na regionální garanty najdete zde.
    © 2006 Copyright NIDV Design pragueBest, program & databáze Martin Kačena